Mida me teeme?

Laste ja noorte võimekusest lähtuvalt püüame neid arendada võimalikult iseseisvaks. Nii kasvavad lapsed ja noored peresarnastes tingimustes avarates eramutes, osaledes vastavalt võimekusele nii toiduvalmistamises, koristustöödes ning muudes majapidamistöödes.

Tegevuste organiseerimisel oleme loovad ja aktiivsed. Lapsed ja noored osalevad erinevatel üritustel, huviringides, laagrites ja väljasõitudel.

Loe lähemalt

Meie väärtused

Meie missioon on luua lastele ja noortele turvaline elukeskkond ning pakkuda vajaduspõhiseid teenuseid erivajadustega inimestele ja nende peredele

Meie visioon on olla kaasaegne ja arenev hoolekandeasutus

Koostöö – tegutseme ühise eesmärgi nimel, arvestame ja mõistame üksteist

Usaldus – oleme ausad ja austame üksteist

Hoolivus – märkame ja aitame inimesi enda kõrval

Positiivsus – keskendume heale, tunnustame ja oleme rõõmsameelsed

Teenused

SA Haapsalu Hoolekandekeskuse teenustevalik on mitmekülgne. Oleme koduks nii tava- kui ka erivajadustega lastele. Pakume järgnevaid teenuseid:

Soovid rohkem teada meie tegemiste ja teenuste kohta? Võta julgelt ühendust!

Võta meiega ühendust