Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus erivajadusega lapsele

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutaja. Teenuseid on võimalik kasutada:

  • Tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

EL Sotsiaalfond